Свържете се с нас:

+359 877 28 00 80

 

  • Начало
  • Приложение № 1. Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Приложение № 1. Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

                                                                                                                                                                                                                           До„Кар Хаус ЕООД“,

                                                                                                                                                                                              гр. София, ул. Московска 27, вх.А, ет.1, ап.2

                                                                                                                                                                                                                        email: sales@lboxx.com

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Сравнение на продукти
Powered by Cloudcart